Khu hồi sức điều trị người bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy
#IG-21450

Y tế - Cộng đồng

Khu hồi sức điều trị người bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Hà Nội (TTXVN 8/9) Giám đốc Khu hồi sức điều trị người bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy là TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Khu hồi sức có nhiệm vụ hỗ trợ các cơ sở y tế khác tại khu vực phía Nam; thu dung, điều trị bệnh nhân nặng, bệnh nhân cần hồi sức tích cực, thở máy; hội chẩn hướng dẫn theo dõi, điều trị người bệnh COVID-19 tại khu hồi sức và tại các bệnh viện khác nhằm giảm tỉ lệ bệnh nặng, tử vong...
Xuất bản:Thứ tư, 08/09/2021 09:13 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19