Khu Bảo tồn Vân Long - khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam
#IG-13016

Văn hóa - Xã hội

Khu Bảo tồn Vân Long - khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 22/5) Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao Bằng công nhận khu Ramsar (khu đất ngập nước) thứ 9 của Việt Nam cho Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình - khu Ramsar số 2360 của thế giới.
Xuất bản:Thứ tư, 22/05/2019 17:40 (GMT+7)
Chuyên đề: NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2021 HOA LƯ - NINH BÌNH