Không ngừng chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số
#IG-18542

Văn hóa - Xã hội

Không ngừng chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Nội (TTXVN 3/12) Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo đến đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi. Những năm qua, nhiều chính sách hỗ trợ cùng với huy động nhiều nguồn lực đầu tư đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội khu vực này. Từ ngày 2-4/12/2020, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 được tổ chức tại Hà Nội là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.
Xuất bản:Thứ năm, 03/12/2020 20:06 (GMT+7)