Khởi công vành đai 4 vùng Thủ đô vào năm 2023
#IG-104868

Kinh tế - Hội nhập

Khởi công vành đai 4 vùng Thủ đô vào năm 2023

Hà Nội (TTXVN 19/8) Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội. Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản Nhà nước và đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án năm 2026, khai thác năm 2027.
Xuất bản:Thứ sáu, 19/08/2022 16:01 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI