Khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
#IG-02371

Giáo dục - Khoa Học

Khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

Hà Nội (TTXVN 21/2) Những đổi mới về khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học-công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước (có hiệu lực từ 15/2/2016) mở ra nhiều cơ chế thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu của các nhà khoa học.
Xuất bản:Chủ nhật, 21/02/2016 10:37 (GMT+7)