Khai trừ ra khỏi Đảng ông Phạm Xuân Thăng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương
#IG-105284

Chính trị - Ngoại giao

Khai trừ ra khỏi Đảng ông Phạm Xuân Thăng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Hà Nội (TTXVN 3/10) Ngày 3/10/2022, trong ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Xuân Thăng.
Xuất bản:Thứ hai, 03/10/2022 19:07 (GMT+7)
Chuyên đề: KỶ LUẬT