Khách du lịch toàn cầu tăng cao nhất kể từ năm 2010