Kết quả phòng, chống tham nhũng (từ sau phiên họp 19 tháng 1/2021 đến nay)
#IG-19567

Chính trị - Ngoại giao

Kết quả phòng, chống tham nhũng (từ sau phiên họp 19 tháng 1/2021 đến nay)

Hà Nội (TTXVN 18/3) Trong những tháng đầu năm nay, các cơ quan tiến hành tố tụng đã kết thúc điều tra 6 vụ án/70 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án/45 bị can; xét xử sơ thẩm 4 vụ án/15 bị cáo...
Xuất bản:18-03-2021