Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Kết quả một năm vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia (9/12/2019 - 9/12/2020)

Kết quả một năm vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia (9/12/2019 - 9/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 10/12) Sau 1 năm vận hành (9/12/2019 - 9/12/2020), Cổng Dịch vụ công quốc gia đã trở thành kênh hữu hiệu nhất “hiện đại hóa” thủ tục hành chính, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng Chính phủ không giấy tờ.

 • Ngày:
  10/12/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ