Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  từ sau Phiên họp thứ 21 (tháng 1/2022) đến nay
#IG-115726

Chính trị - Ngoại giao

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ sau Phiên họp thứ 21 (tháng 1/2022) đến nay

Hà Nội (TTXVN 19/11) Từ sau Phiên họp thứ 21 của BCĐ, tháng 1/2022 đến nay, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh có bước phát triển mới đi vào chiều sâu gắn kết chặt chẽ hơn giữa phòng, chống tham nhũng tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực ngày càng quyết liệt hiệu quả, tạo bước đột phá mới.
Xuất bản:Thứ bảy, 19/11/2022 05:52 (GMT+7)