Kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
#IG-20402

Chính trị - Ngoại giao

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hà Nội (TTXVN 11/6) Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố về kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (cập nhật đến 9/6/2021), HĐND cấp tỉnh bầu được 3.721 đại biểu HĐND cấp huyện bầu được 22.549 đại biểu và HĐND cấp xã bầu được 239.752 đại biểu
Xuất bản:Thứ sáu, 11/06/2021 16:37 (GMT+7)
Chuyên đề: BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV