Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường

Kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường

Hà Nội (TTXVN 12/10) Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 cho thấy, giai đoạn 2011-2016, bộ mặt nông thôn có sự biến đổi sâu sắc, nhất là về kết cấu hạ tầng.

 • Ngày:
  12/10/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ