Điều chỉnh thời gian cách ly tập trung lên 21 ngày
#IG-20119

Y tế - Cộng đồng

Điều chỉnh thời gian cách ly tập trung lên 21 ngày

Hà Nội (TTXVN 5/5) Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng tránh được sự lây nhiễm SARS-CoV-2 từ những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh COVID-19, sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia về dịch tễ học và virus học, Bộ Y tế quyết định sẽ kéo dài thời gian cách ly tập trung lên 21 ngày.