#IG-117344

Kinh tế - Hội nhập

(Interactive) Việt Nam thuộc nhóm có giá cước dữ liệu di động thấp trên thế giới

Hà Nội (TTXVN 29/5) Theo thống kê của Cable.co.uk tại 233 quốc gia/vùng lãnh thổ về giá cước truy cập Internet di động trung bình cho 1GB dữ liệu, Việt Nam thuộc nhóm có giá cước thấp, với 0,61 USD/GB (đứng thứ 37/233). Trong khi đó, có nơi người sử dụng phải mất tới hơn 40 USD cho 1 GB.
Xuất bản:Thứ hai, 29/05/2023 06:00 (GMT+7)