#IG-73904

Kinh tế - Hội nhập

(Interactive) Việt Nam đóng góp lớn trong quan hệ thương mại ASEAN-Hoa Kỳ

Hà Nội (TTXVN 11/5) Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của ASEAN với tổng kim ngạch thương mại đạt 308,9 tỷ USD trong năm 2020. Kể từ năm 2010, quan hệ thương mại ASEAN-Hoa Kỳ tiến nhanh hơn so với quan hệ của khối và thế giới nói chung. Cụ thể là, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của ASEAN với Hoa Kỳ tăng 70% trong giai đoạn 2010-2020, trong khi tổng kim ngạch thương mại ASEAN-thế giới chỉ tăng 33%. Việt Nam có mức gia tăng thương mại với Hoa Kỳ đặc biệt nhanh chóng. Với tổng kim ngạch thương mại với Hoa Kỳ đạt hơn 90 tỷ USD vào năm 2020, Việt Nam chiếm gần 1/3 tổng kim ngạch thương mại của toàn khối với nền kinh tế này.
Xuất bản:Thứ tư, 11/05/2022 05:50 (GMT+7)