#IG-104828

Y tế - Cộng đồng

(Interactive) Tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 và mũi 2 ở nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi

Hà Nội (TTXVN 16/8) Tính đến hết ngày 15/8/2022, cả nước đã tiêm được tổng số 13.656.896 liều vaccine phòng COVID-19 ở nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó tiêm mũi 1 là 8.581.990 trẻ (76,7%) tiêm mũi 2 là 5.074.906 trẻ (45,3%). Đáng chú ý hai địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam đều có tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 và mũi 2 ở mức thấp của nhóm tuổi này.
Xuất bản:Thứ ba, 16/08/2022 05:16 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19