#IG-73877

Y tế - Cộng đồng

(Interactive) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc đạt 95,15% vào năm 2025

Hà Nội (TTXVN 8/5) Theo Quyết định số 546/QĐ-TTg về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc năm 2022 là 92,6%, năm 2023 là 93,2%, năm 2024 là 94,1%, năm 2025 là 95,15%.
Xuất bản:Chủ nhật, 08/05/2022 06:06 (GMT+7)