#IG-62968

Chính trị - Ngoại giao

(Interactive) Từ 18/2/2022: Có thể sử dụng bản điện tử giấy tờ hộ tịch trong các giao dịch, thủ tục hành chính

Hà Nội (TTXVN 18/2) Theo Thông tư 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, từ ngày 18/2/2022, có thể sử dụng Bản điện tử giấy tờ hộ tịch trong các giao dịch, thủ tục hành chính thay cho bản giấy.
Xuất bản:Thứ sáu, 18/02/2022 18:21 (GMT+7)