#IG-104742

Kinh tế - Hội nhập

(Interactive) Trao đổi thương mại hàng hóa trong ASEAN

Hà Nội (TTXVN 7/8) Trong nhiều năm qua, trao đổi thương mại hàng hóa giữa các nước ASEAN đã liên tục tăng trưởng. Thương mại nội khối ASEAN tăng từ 502,9 tỷ USD năm 2010 lên 712 tỷ USD năm 2021, chiếm khoảng 21,3% tổng thương mại của khối. Thị phần của ASEAN trong thương mại thế giới tăng từ khoảng 6,5% năm 2010 lên 7,5% vào năm 2021, nhanh hơn các khu vực khác và phản ánh bản chất hướng ngoại của hội nhập ASEAN.
Xuất bản:Chủ nhật, 07/08/2022 06:05 (GMT+7)