#IG-104450

Chính trị - Ngoại giao

(Interactive) Thủ tướng mới của Anh sẽ được lựa chọn như thế nào?

Hà Nội (TTXVN 8/7) Ông Boris Johnson sẽ vẫn tiếp tục vai trò lãnh đạo Chính phủ Anh cho đến khi đảng Bảo thủ bầu được lãnh đạo mới vào mùa Thu tới. Các đại biểu trong đảng kỳ vọng quá trình bầu cử nội bộ 2 giai đoạn sẽ hoàn thành trước khi diễn ra hội nghị thường niên của đảng vào tháng 10/2022.
Xuất bản:Thứ sáu, 08/07/2022 15:50 (GMT+7)