#IG-116378

Giáo dục - Khoa Học

(Interactive) Thí sinh cần làm gì để chỉnh sai sót trong đăng ký thi Đánh giá năng lực HSA?

Hà Nội (TTXVN 14/2) Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, một số thí sinh vẫn còn sai sót trong hồ sơ sau khi đăng ký ca thi Đánh giá năng lực HSA (Highschool Student Assessement) thành công. Đối với những hồ sơ cần chỉnh sửa, Trung tâm Khảo thí hướng dẫn thí sinh thực hiện theo như sau: Thí sinh sử dụng hòm thư điện tử (email) đã đăng ký tài khoản thi HSA gửi đề nghị sửa chữa thông tin kèm theo ảnh CCCD về địa chỉ: khaothi@vnu.edu.vn, tiêu đề "Hỗ trợ sửa hồ sơ"; Nói rõ thông tin cần sửa; Thí sinh chỉ gửi 1 email duy nhất và không gửi lại nhiều lần.
Xuất bản:Thứ ba, 14/02/2023 09:37 (GMT+7)