#IG-105342

Kinh tế - Hội nhập

(Interactive) Quý III năm 2022: Số lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 giảm

Hà Nội (TTXVN 9/10) Bức tranh về thị trường lao động quý III năm 2022 có nhiều điểm sáng, trong đó phải kể tới số lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 giảm rõ rệt. Cụ thể, trong quý này, số lao động từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19 giảm còn 4,4 triệu người, thấp hơn nhiều so với con số 28,2 triệu người của quý III năm 2021 và 8 triệu người của quý II năm 2022.
Xuất bản:Chủ nhật, 09/10/2022 05:59 (GMT+7)