#IG-115866

Kinh tế - Hội nhập

(Interactive) Quan hệ thương mại Việt Nam - New Zealand

Hà Nội (TTXVN 4/12) Kể từ năm 2009, khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện cho đến năm 2020 khi nâng cấp lên đối tác chiến lược, quan hệ hợp tác thương mại Việt Nam - New Zealand đã có bước phát triển vượt bậc. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm với tốc độ tăng bình quân khoảng 20%/năm. Dù bị tác động bởi đại dịch COVID-19, thương mại hai chiều vẫn duy trì được mức tăng trưởng bền vững. Năm 2021 đạt hơn 1,3 tỷ USD, tăng 26,7% so với năm 2020. Riêng 10 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại song phương ước đạt 1,23 tỷ USD. Hai nước đang hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD trong năm 2024.
Xuất bản:Chủ nhật, 04/12/2022 06:02 (GMT+7)