#IG-73948

Kinh tế - Hội nhập

(Interactive) Quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

TTXVN (Hà Nội 6/5) Trong 26 năm qua, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng gần 250 lần, từ 450 triệu USD năm 1995 lên hơn 111 tỉ USD năm 2021. Đặc biệt, kim ngạch song phương năm 2021 tăng gần 21 tỉ USD so với năm 2020 bất chấp đại dịch COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.
Xuất bản:Thứ bảy, 14/05/2022 05:46 (GMT+7)