#IG-104727

Y tế - Cộng đồng

(Interactive) Những địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 thấp cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi

Hà Nội (TTXVN 5/8) tính đến hết ngày 4/8/2022, cả nước đã tiêm được tổng số 12.491.178 liều vaccine phòng COVID-19 ở nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó tiêm mũi 1 là 8.071.113 trẻ (70,7%) tiêm mũi 2 là 4.420.065 trẻ (38,7%). Những địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 1 thấp là Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh tiêm mũi 2 có tỷ lệ thấp dưới 20% là Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đắk Lắk.
Xuất bản:Thứ sáu, 05/08/2022 06:03 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19