#IG-21308

Chính trị - Ngoại giao

(Interactive) Những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hà Nội (TTXVN 25/8) Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và Quân đội ta. Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của Đại tướng in đậm trong lòng Nhân dân, là vị tướng của Nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911, cách đây 110 năm.
Xuất bản:Thứ tư, 25/08/2021 15:33 (GMT+7)