#IG-105175

Văn hóa - Xã hội

(Interactive) Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV, năm 2022

Hà Nội (TTXVN 22/9) Từ ngày 21 - 23/9/2022, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV, năm 2022. Liên hoan có sự tham gia của 263 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc anh em đến từ tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là kỳ liên hoan đầu tiên tập hợp được đầy đủ 54 dân tộc anh em trên toàn quốc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số rất ít người như: Si La, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Cống, Mảng, Bố Y, Lô Lô, Cơ Lao, Pà Thẻn, Chứt, Lự, La Ha, La Hủ, Ngái...
Xuất bản:Thứ năm, 22/09/2022 11:23 (GMT+7)