#IG-104792

Kinh tế - Hội nhập

(Interactive) Chuyển đổi số: Một số mục tiêu cơ bản đến năm 2025

Hà Nội (TTXVN 12/8) Mục tiêu chuyển đổi số quốc gia gắn với chuyển đổi số trên ba trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Chuyển đổi số là công cụ quan trọng trong xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.
Xuất bản:Thứ sáu, 12/08/2022 06:01 (GMT+7)
Chuyên đề: CHUYỂN ĐỔI SỐ