#IG-20855

Chính trị - Ngoại giao

(Interactive) Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Hà Nội (TTXVN 20/7) Chiều 20/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội và Nghị quyết bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.
Xuất bản:Thứ ba, 20/07/2021 17:26 (GMT+7)