#IG-62875

Văn hóa - Xã hội

(Interactive) Chỉ số phát triển con người của Việt Nam giai đoạn 2016-2020

Hà Nội (TTXVN 6/2) Giai đoạn 2016-2020, chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam đã tăng từ 0,682 (nhóm trung bình) lên 0,706 (nhóm cao). Trong số 63 tỉnh, thành phố của cả nước, không địa phương nào có HDI thuộc nhóm rất cao (≥0,800) đồng thời cũng không địa phương nào có HDI rơi vào nhóm thấp (<0,550).
Xuất bản:Chủ nhật, 06/02/2022 06:23 (GMT+7)