#IG-104778

Giáo dục - Khoa Học

(Interactive) Chi ngân sách cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo giai đoạn 2005-2021

Hà Nội (TTXVN 11/8) Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn xác định giáo dục đào tạo là quốc sách, đầu tư cho giáo dục đào tạo là đầu tư cho phát triển. Chính vì vậy, trong tổng thể đầu tư nguồn lực tài chính nhà nước (bao gồm ngân sách nhà nước) cho phát triển đất nước đã ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục đào tạo, một trong những lĩnh vực được đầu tư lớn nhất.
Xuất bản:Thứ năm, 11/08/2022 06:01 (GMT+7)