#IG-104747

Y tế - Cộng đồng

(Interactive) Các địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lại cao nhất và thấp nhất, nhóm tuổi từ 18 trở lên

Hà Nội (TTXVN 7/8) Tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) ở nhóm từ 18 tuổi trở lên tại Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Đồng Nai, Cần Thơ hiện đang thấp so với cả nước. Những địa phương có tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) thấp là Thái Bình, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Quảng Trị, An Giang. Tính đến hết ngày 6/8/2022, cả nước đã tiêm nhắc lần 1 (mũi 3) với tổng số 48.638.368 mũi tiêm (74,0%) tiêm nhắc lần 2 (mũi 4) với tổng số 10.594.168 mũi tiêm (54,5%).
Xuất bản:Chủ nhật, 07/08/2022 06:03 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19