#IG-104204

Văn hóa - Xã hội

(Interactive) Các đại dương đang ấm lên

Hà Nội (TTXVN 11/6) Sự nóng lên toàn cầu tiếp tục sẽ dẫn đến những thay đổi của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Nhiệt độ của bề mặt các đại dương đã chênh lệch ngày càng nhiều hơn kể từ những năm 1980 so với nhiệt độ trung bình hàng năm ở thế kỷ 20 (từ 1901-2000). Năm 2021, nhiệt độ bề mặt đại dương toàn cầu cao hơn 0,65 độ C so với mức trung bình, năm có sự chênh lệch lớn nhất được ghi nhận là năm 2016, khi nhiệt độ bề mặt đại dương đo được cao hơn 0,8 độ C.
Xuất bản:Chủ nhật, 12/06/2022 06:03 (GMT+7)