#IG-41867

Y tế - Cộng đồng

(Interactive) Cập nhật các tỉnh/thành phố phân vùng cấp độ dịch (tính đến 21/10/2021)

Hà Nội (TTXVN 21/10) Theo Nghị quyết 128/NQ-CP, có 4 cấp dịch gồm: Cấp 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới) tương ứng với màu xanh cấp 2 (nguy cơ trung bình) tương ứng với màu vàng cấp 3 (nguy cơ cao) tương ứng với màu cam cấp 4 (nguy cơ rất cao) tương ứng với màu đỏ.
Xuất bản:Thứ năm, 21/10/2021 14:09 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19