#IG-41842

Y tế - Cộng đồng

(Interactive) 33 tỉnh, thành phố công bố cấp độ dịch COVID-19 (tính đến 18/10/2021)

Hà Nội (TTXVN 19/10) Theo Nghị quyết 128/NQ-CP, có 4 cấp dịch gồm: Cấp 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới) tương ứng với màu xanh cấp 2 (nguy cơ trung bình) tương ứng với màu vàng cấp 3 (nguy cơ cao) tương ứng với màu cam cấp 4 (nguy cơ rất cao) tương ứng với màu đỏ. Đến 18/10/2021, đã có 19 tỉnh xác định cấp độ dịch là cấp 1 14 tỉnh, thành phố xác định cấp độ 2 các tỉnh, thành phố còn lại chưa công bố cấp độ dịch.
Xuất bản:Thứ ba, 19/10/2021 11:07 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19