Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Import-export turnover estimated at 202.02 billion USD

Import-export turnover estimated at 202.02 billion USD

Export value increases by 6.7% and import value up by 10.3% year-on-year.

 • Ngày:
  30/05/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Business-Integration
 • [Download]
 • Trang chủ