Huỳnh Tấn Phát: Kiến trúc sư nổi tiếng
#IG-116386

Nhân vật - Sự kiện

Huỳnh Tấn Phát: Kiến trúc sư nổi tiếng

Hà Nội (TTXVN 15/2) Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát là nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Ông là nhà trí thức yêu nước có uy tín lớn; một kiến trúc sư tài ba có nhiều công trình góp phần tô đẹp diện mạo của đất nước; một ngọn cờ tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những cống hiến to lớn và tấm gương sáng ngời của ông mãi được Đảng và nhân dân trân trọng, ghi nhớ. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15/2/1913, cách đây 110 năm.
Xuất bản:Thứ tư, 15/02/2023 06:10 (GMT+7)