Huy động sức mạnh tổng lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chống dịch trên phạm vi cả nước
#IG-20844

Chính trị - Ngoại giao

Huy động sức mạnh tổng lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chống dịch trên phạm vi cả nước

Ngày 19/7/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp đột xuất của Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thủ tướng nhấn mạnh: Chúng ta phải huy động sức mạnh tổng lực của hệ thống chính trị, của nhân dân vào chống dịch.
Xuất bản:Thứ hai, 19/07/2021 23:30 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19