Hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
#IG-41866

Giáo dục - Khoa Học

Hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

Hà Nội (TTXVN 21/10) Theo công văn số 4726/BGDĐT-GDTC về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát các điều kiện để tổ chức cho học sinh tới lớp học trực tiếp đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục.
Xuất bản:Thứ năm, 21/10/2021 10:55 (GMT+7)