Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Hợp tác trong APEC ngày càng sâu rộng và thiết thực

Hợp tác trong APEC ngày càng sâu rộng và thiết thực

Hà Nội (TTXVN 12/11) APEC đang có bước chuyển mình căn bản với nội hàm liên kết, hợp tác ngày càng sâu rộng và thiết thực hơn.

 • Ngày:
  12/11/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ