Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Hợp tác phát triển bền vững tài nguyên nước

Hợp tác phát triển bền vững tài nguyên nước

Hà Nội (TTXVN 5/3) Với chủ đề “Hợp tác phát triển bền vững tài nguyên nước”, Tuần lễ nước Quốc tế Việt Nam lần thứ VI là cơ hội tốt để các doanh nghiệp thể hiện quan điểm và cam kết góp phần bảo vệ tài nguyên nước, môi trường, hướng tới xây dựng và phát triển nền kinh tế bền vững trong lĩnh vực tài nguyên nước.

 • Ngày:
  05/03/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ