Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Hợp tác kinh tế ASEAN - Ấn Độ không ngừng phát triển

Hợp tác kinh tế ASEAN - Ấn Độ không ngừng phát triển

Hà Nội (TTXVN 24/1) Kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại đến nay, thương mại hai chiều ASEAN - Ấn Độ đã tăng 25 lần, từ 2,9 tỷ USD năm 1993 lên 76 tỷ USD năm 2017. ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Ấn Độ và Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 7 của ASEAN.

 • Ngày:
  24/01/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ