Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam và vai trò của Việt Nam
#IG-10422

Chính trị - Ngoại giao

Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam và vai trò của Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 14/6) Hợp tác Campuchia-Lào- Myanmar-Việt Nam (CLMV) giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội của các nước CLMV, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước CLMV và các nước ASEAN khác.
Xuất bản:Thứ năm, 14/06/2018 16:26 (GMT+7)