Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV)
#IG-04610

Chính trị - Ngoại giao

Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV)

Hà Nội (TTXVN 23/10) Sau 13 năm hoạt động, Hợp tác CLMV giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội của các nước CLMV, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước CLMV và các nước ASEAN khác.
Xuất bản:Chủ nhật, 23/10/2016 07:49 (GMT+7)