Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Hà Nội (TTXVN 4/4) Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất và là thành viên sáng lập APEC từ tháng 11/1989.

 • Ngày:
  04/04/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa thế giới
 • Category:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ