Hơn một nửa phụ nữ kết hôn bị bạo hành
#IG-00133

Văn hóa - Xã hội

Hơn một nửa phụ nữ kết hôn bị bạo hành

Hà Nội (TTXVN 24/11) Bạo hành gia đình (hay bạo lực gia đình) là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với các thành viên khác trong gia đình. Tại Việt Nam, 71,44% nạn nhân của tình trạng bạo lực gia đình là phụ nữ và trẻ em gái. Phần lớn đối tượng có hành vi bạo lực chính là người chồng trong gia đình.
Xuất bản:Thứ hai, 24/11/2014 17:16 (GMT+7)