Hơn 85,5 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới (đến 9h45 ngày 4/1/2021)