Hơn 70% dân số trên 10 tuổi toàn cầu sở hữu điện thoại di động
#IG-116064

Kinh tế - Hội nhập

Hơn 70% dân số trên 10 tuổi toàn cầu sở hữu điện thoại di động

Hà Nội (TTXVN 26/12) Điện thoại di động là công cụ quan trọng để kết nối với mạng internet nên tỷ lệ sở hữu điện thoại di động cũng là chỉ dấu quan trọng để đánh giá độ bao phủ mạng Internet và khả năng hòa mạng. Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) ước tính, trong nhóm dân số trên 10 tuổi của thế giới, gần 3/4 số người đã điện thoại di động, cho thấy tiềm năng mở rộng độ bao phủ sử dụng Internet trên toàn cầu.
Xuất bản:Thứ hai, 26/12/2022 15:13 (GMT+7)