Hơn 3.000 học sinh Hà Nội dự tuyển lớp 6 song bằng ngày 23/7/2020
#IG-16892

Giáo dục - Khoa Học

Hơn 3.000 học sinh Hà Nội dự tuyển lớp 6 song bằng ngày 23/7/2020

Hà Nội (TTXVN 12/7) Toàn thành phố có 3.004 học sinh đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 6 với chương trình thí điểm đào tạo song bằng-Trung học cơ sở quốc gia Việt Nam và trung học quốc tế IGCSE-năm học 2020-2021.
Xuất bản:Chủ nhật, 12/07/2020 20:28 (GMT+7)