Hơn 3 triệu người khuyết tật được cấp thẻ BHYT
#IG-14659

Văn hóa - Xã hội

Hơn 3 triệu người khuyết tật được cấp thẻ BHYT

Hà Nội (TTXVN 3/12) Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12 được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề người khuyết tật (NKT), quyền của NKT được hòa nhập vào mọi lĩnh vực của cuộc sống. Những năm qua, hoạt động chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người khuyết tật ở nước ta có nhiều cải thiện rõ rệt trên phạm vi toàn quốc.
Xuất bản:Thứ ba, 03/12/2019 12:03 (GMT+7)